İstanbul Tİcaret Ünİversİtesİ Düşünce ve Proje Üretİm Akademİsİ (DÜPA)

"G20 2015" dönem başkanlığını 1 Aralık 2014 itibariyle Türkiye devralmıştır. Devletlerarası ekonomik işbirliğinin en önemli forumu olan G20, Asya finansal krizinin hemen sonrasında yedi gelişmiş ülkenin finans bakanlarının kararıyla 26 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur. İlk toplantısını 19 ülke ve ilaveten AB ülkelerinin finans bakanları/merkez bankası başkanlarının katılımıyla, 15-16 Aralık 1999 tarihinde Berlin’de gerçekleştirmiştir. 2000’lerin başında katılımların bakanlık seviyesinde tutulduğu G20 toplantıları, 2008 sonrasında Washington/ ABD’de liderlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2008’den bu yana, yıl içinde düzenlenen çalışma grubu ve bakanlar seviyesinde gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra, G20 toplantıları ülke liderleri seviyesinde yapılmaktadır.

G20 tarafından oluşturulan Düşünce 20 (T20) grubu ilk toplantısını 15 ülkenin düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle Meksika’nın G20 dönem başkanlığında gerçekleştirmiştir. Rusya ve Avustralya’nın dönem başkanlıkları döneminde de T20’nin hem üye hem de program sayısında önemli oranda artış kaydedilmiştir.

Türkiye’nin "G20 2015" dönem başkanlığı süresince Düşünce 20 (T20)’nin organizasyon ve koordinasyon görevi Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yürütülecektir. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA); TEPAV tarafından oluşturulan "T20 Ulusal Danışma Kurulu"nun üyesidir.


Düşünce ve Proje Üretİm Akademİsİ (DÜPA) Kuruluş Amacı

Üniversitemizin bilgi birikimi ve tecrübesini, imkân ve kaynaklarını, ilgili birimlerle koordineli şekilde, bireylerimizin yetkinliğini artırmaya, şirketlerimizin rekabet gücünü yükseltmeye, kamu kuruluşlarımızın işlevlerini güncellemeye odaklı değerlendirmek, kullanmak ve paylaşmaktır.

DÜPA’nın idari yapısı 1 başkan, 2 başkan yardımcısı ve DÜPA Sekretaryasından oluşmaktadır.


DÜPA’nın Akademİk Destek Bİrİmlerİ

Rektörlüğe Bağlı Merkezler; Uygulama ve Araştırma Merkezleri ve Enstitüler.

DÜPA Sekreteryası

İletişim

Telefon: 444 0 413
E-Posta: dupa@ticaret.edu.tr