Türkiye’yi T20 Zirvesi’nde TİCARET DÜPA temsil etti

Dünya gayrisafi hasılasının beşte dördüne sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 kapsamında kurulan T20 (Think Tank) grubu, G20 2018 Dönem Başkanı Arjantin’de bir araya geldi. Toplantılara Türkiye’den T20 Ulusal Danışma Konseyi Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) katıldı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires 3 gün boyunca önemli toplantılara ev sahipliği yaptı. Gelişmiş ve gelişmekte olan 19 ülke ile Avrupa Birliği’nden oluşan G20’nin Think Tank kuruluşu T20 Zirvesi’nde 68 ülkeden 1000’in üzerinde Akademisyen, Think Tank Temsilcisi, Bürokrat, 10 Keynote Konuşmacı ve 170 panelist dünyanın geleceğine yönelik önemli konuları tartıştı. Keynote Konuşmacıları arasında Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü, ünlü ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs da yer aldı.

TİCARET DÜPA DA KATILDI

Toplantılarda Türkiye’yi sadece T20 Ulusal Danışma Konseyi Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Think Tank’i Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) temsil etti. T20 2018 Arjantin Zirvesi’nde DÜPA’yı temsilen, İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yasin Asal yer aldı. Asal, zirve kapsamında, küresel ekonomik ve siyasal gelişmelerin yakın ve orta vadeli projeksiyonları, yükselen ekonomilerin değişen rol ve fonksiyonları, küresel ticaretin karşılaştığı sorunlar ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nün reform ihtiyaçları konusunda açık oturum ve tartışmalara katılma imkânı elde etti. DÜPA bu katılım sayesinde, 68 ülkeden 1000’in üzerinde temsilci ile gerçekleştirilebilecek kurumsal işbirliği ve ortak araştırma projeleri üzerinde çalışma fırsatları da oluşturdu.

POLİTİKA ÖNERİLERİ

T20 Zirvesi’nde belirlenen politika önerileri, 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan G20 Liderler Zirvesi’nde değerlendirilmek üzere Sonuç Bildirgesi (T20 Communiqué) olarak, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri’ye sunuldu.

T20 sonuç bildirgesi; işgücünün geleceği, kaliteli eğitim için eşit fırsatların oluşturulması, kalkınma için iklim ve altyapı girişimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, çok taraflı ticaret sisteminin yeniden canlandırılması için uluslararası işbirliği, şeffaf ve adil bir vergi düzeni için işbirliği, uluslararası finansal istikrarın sağlanması için koordinasyonun güçlendirilmesi, sosyal uyum için küresel yönetişim başlıklarında çalışma grupları tarafından bir yıl boyunca oluşturulan politika önerilerini kapsıyor.

G20 NEDİR?

Devletlerarası ekonomik işbirliğinin en önemli forumu olan G20, Asya finansal krizinin hemen sonrasında yedi gelişmiş ülkenin finans bakanlarının kararıyla 26 Eylül 1999 tarihinde kuruldu. İlk toplantısını 19 ülke ve ilaveten AB ülkelerinin Finans Bakanları/Merkez Bankası Başkanlarının katılımıyla, 15-16 Aralık 1999 tarihinde Berlin’de gerçekleştirdi. 2000’lerin başında katılımların Bakanlık seviyesinde tutulduğu G20 toplantıları, 2008 sonrasında Washington/ABD’de liderlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 2008’den bu yana, yıl içinde düzenlenen çalışma grubu ve bakanlar seviyesinde gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra, G20 toplantıları ülke liderleri seviyesinde de yapılıyor. G20, 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden oluşuyor. Bu ülkeler Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi Arabistan olarak sıralanıyor.

T20 NEDİR?

T20 (Think Tank) grubu G20 tarafından oluşturuldu. T20 ilk toplantısını 15 ülkenin düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle Meksika’nın G20 dönem başkanlığında gerçekleştirdi. Rusya ve Avustralya’nın dönem başkanlıkları döneminde de T20’nin hem üye hem de program sayısında önemli oranda artış kaydedildi.

Think Tank, iş dünyası veya devlet politikaları konusunda, uzman bir grubun disiplinler arası çalışmalar yaparak düşünce ürettikleri bir yapı olarak tanımlanıyor. Think Tank kuruluşları çoğu zaman kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri olarak faaliyet gösteriyorlar.

image

image

image