Popülizmin dünyada yükselişi tartışıldı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Think Tank 20 grubu üyesi DÜPA işbirliğinde başlatılan Küresel Tartışmalar dizisinin birincisinde "Popülizmin Yükselişi: Devlet, Toplum ve Ekonomide Değişimin Yönü" paneli gerçekleştirildi.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oya Dağlar Macar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, ilk olarak Dr. Öğr. Üyesi Başak Özoral, "Popülizmin Yükselişi ve Neoliberal Globalleşmenin Krizi" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Panelde ikinci sunumu yine İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayfer Genç Yılmaz yaptı. Yılmaz konuşmasını, "Populizm ve Demokrasi İlişkisini" Latin Amerika ülkelerinden örnekler sunarak gerçekleştirdi. Panelde yer alan son konuşma ise Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşçü’ye aitti. Gümüşcü, Populizmin Sağ ve Sol Siyaset Uygulamalarını ABD’de 2016 yılında gerçekleşen Başkanlık Seçimi üzerinden katılımcılarla paylaştı. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği panel, soru-cevap kısmıyla sona erdi.

image